Có 1 kết quả:

sī lìng

1/1

sī lìng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sĩ quan chỉ huy

Từ điển Trung-Anh

commanding officer