Có 1 kết quả:

sī tiān tái

1/1

sī tiān tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Observatory or Bureau of Astronomy (official title) from the Tang dynasty onwards