Có 1 kết quả:

sī duó

1/1

sī duó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

priest