Có 1 kết quả:

Sī mǎ Zhāo

1/1

Sī mǎ Zhāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sima Zhao (211-265), military general and statesman of Cao Wei 曹魏[Cao2 Wei4]