Có 1 kết quả:

Sī mǎ Qiān

1/1

Sī mǎ Qiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sima Qian (145-86 BC), Han Dynasty historian, author of Records of the Grand Historian 史記|史记[Shi3 ji4], known as the father of Chinese historiography