Có 1 kết quả:

lè bù

1/1

lè bù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Singapo