Có 1 kết quả:

chī bu zhù ㄔ ㄓㄨˋ

1/1

chī bu zhù ㄔ ㄓㄨˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be unable to bear or support