Có 1 kết quả:

chī le dìng xīn wán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to feel reassured