Có 1 kết quả:

chī dào bǎo ㄔ ㄉㄠˋ ㄅㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

all-you-can-eat (buffet) (Tw)