Có 1 kết quả:

chī dào bǎo

1/1

chī dào bǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

all-you-can-eat (buffet) (Tw)