Có 1 kết quả:

chī hē lā sā shuì

1/1

chī hē lā sā shuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat, drink, shit, piss, and sleep
(2) (fig.) the ordinary daily routine