Có 1 kết quả:

chī hē wán lè ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat, drink and be merry (idiom)
(2) to abandon oneself to a life of pleasure