Có 1 kết quả:

chī huài

1/1

chī huài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get sick because of bad food