Có 1 kết quả:

chī dà hù ㄔ ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

mass seizure of food from landlords during famines before liberation