Có 1 kết quả:

chī dà hù

1/1

chī dà hù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mass seizure of food from landlords during famines before liberation