Có 1 kết quả:

chī nǎi zhī lì

1/1

chī nǎi zhī lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

all one's strength