Có 1 kết quả:

chī nǎi de lì qi

1/1

Từ điển Trung-Anh

all one's strength