Có 1 kết quả:

chī nǎi de qì lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

utmost effort