Có 1 kết quả:

chī xiǎo zào

1/1

chī xiǎo zào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be given special treatment
(2) to be treated in a favored way