Có 1 kết quả:

chī hòu huǐ yào ㄔ ㄏㄡˋ ㄏㄨㄟˇ ㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(fig.) to regret (doing sth)