Có 1 kết quả:

chī qiāng yào ㄔ ㄑㄧㄤ ㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (lit.) to have swallowed gunpowder
(2) (fig.) to be ablaze with anger
(3) ornery
(4) snappy