Có 1 kết quả:

chī shuǐ bù wàng jué jǐng rén ㄔ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄨㄤˋ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄥˇ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Drinking the water of a well, one should never forget who dug it. (idiom)