Có 1 kết quả:

chī láo fàn

1/1

chī láo fàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to do prison time (Tw)