Có 1 kết quả:

chī láo fàn ㄔ ㄌㄠˊ ㄈㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to do prison time (Tw)