Có 1 kết quả:

chī bái shí

1/1

chī bái shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat without paying
(2) to freeload