Có 1 kết quả:

chī xiàng

1/1

chī xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

table manners