Có 1 kết quả:

chī kǔ nài láo

1/1

Từ điển Trung-Anh

hardworking and enduring hardships (idiom)