Có 1 kết quả:

chī yào ㄔ ㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take medicine