Có 1 kết quả:

chī yào

1/1

chī yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take medicine