Có 1 kết quả:

chī luó sī

1/1

chī luó sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(of an actor, announcer etc) to stumble over words (Tw)