Có 1 kết quả:

chī dòu rén ㄔ ㄉㄡˋ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pac-Man (computer game)