Có 1 kết quả:

chī dòu dòu

1/1

chī dòu dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 吃豆人[chi1 dou4 ren2]