Có 1 kết quả:

chī ruǎn fàn

1/1

chī ruǎn fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to live off a woman