Có 1 kết quả:

chī ruǎn fàn ㄔ ㄖㄨㄢˇ ㄈㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to live off a woman