Có 1 kết quả:

chī fàn huáng dì dà

1/1

Từ điển Trung-Anh

eating comes first, then comes everything else (idiom) (Tw)