Có 1 kết quả:

chī bǎo ㄔ ㄅㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to eat one's fill