Có 1 kết quả:

chī bǎo

1/1

chī bǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to eat one's fill