Có 1 kết quả:

chī guǎn zi

1/1

chī guǎn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat out
(2) to eat at a restaurant