Có 1 kết quả:

gè qǔ suǒ xū

1/1

gè qǔ suǒ xū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

each takes what he needs (idiom)