Có 1 kết quả:

gè zhí jǐ jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

each sticks to his own view (idiom); a dialogue of the deaf