Có 1 kết quả:

gè yǒu qiān qiū

1/1

gè yǒu qiān qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

each has its own merits (idiom)