Có 1 kết quả:

gè chù

1/1

gè chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

every place