Có 1 kết quả:

yāo wǔ hè liù

1/1

yāo wǔ hè liù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. to shout out hoping for fives and sixes when gambling with dice; a hubbub of gambling