Có 1 kết quả:

hé bìng ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to merge
(2) to annex