Có 1 kết quả:

hé yè

1/1

hé yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hinge