Có 1 kết quả:

hé chéng xiàng jiāo ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

synthetic rubber