Có 1 kết quả:

hé chéng fǎ

1/1

hé chéng fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(chemical) synthesis