Có 1 kết quả:

hé chéng xiān wéi

1/1

Từ điển Trung-Anh

synthetic fiber