Có 1 kết quả:

hé chéng yǔ yīn ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

assembled phonology