Có 1 kết quả:

hé lǒng

1/1

hé lǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fold
(2) to close