Có 1 kết quả:

Hé shuǐ xiàn

1/1

Hé shuǐ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Heshui county in Qingyang 慶陽|庆阳[Qing4 yang2], Gansu