Có 1 kết quả:

Hé jiāng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hejiang county in Luzhou 瀘州|泸州[Lu2 zhou1], Sichuan