Có 1 kết quả:

Hé pǔ xiàn ㄏㄜˊ ㄆㄨˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hepu county in Beihai 北海[Bei3 hai3], Guangxi