Có 1 kết quả:

Hé pǔ xiàn

1/1

Hé pǔ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hepu county in Beihai 北海[Bei3 hai3], Guangxi