Có 1 kết quả:

hé zhòng guó

1/1

hé zhòng guó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) federated nation
(2) the United States