Có 1 kết quả:

hé chēng ㄏㄜˊ ㄔㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) common term
(2) general term